следете ги нашите активности на mail

site map
Часови по француски јазик
Уписи за мајска сесија ДЕЛФ ДАЛФ
Новости
Три француски филмови на Скопје Филм Фестивал
Студирање во Франција
Кампус LEFTIS 2015

Добредојдовте

во Францускиот институт во Скопје